מחלקת החינוך בשיתוף מטה הבטיחות בדרכים והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, רכשו לאחרונה ערכות זהירות בדרכים להדרכות לילדי הגנים באבן יהודה.

בגנים באבן יהודה התקיימו הדרכות לגננות וסייעות לשימוש מושכל בערכות אלו.

להדרכה שהתקיימה בתאריך  20/4/2015 באחד הגנים ביוזמת מרגלית צאירי מנהלת מטה הבטיחות בדרכים הצטרף מנהל האזור של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, יוסי בלגזל.

חינוך זהירות בדרכים

חינוך לזהירות בדרכים