יו"ר ועדת השמה: מר דורון שמחאי/ ממלאת מקומו - הגב' גלי תיבון