בתי כנסת 
כתובת עדה שם
הבנים  אבן יהודה תימן בית כנסת שם טוב
הבנים אבן יהודה תימן בית כנסת תפארת אחים
הבנים 69 אבן יהודה תימן בית כנסת תפארת ישראל
המייסדים 68 אבן יהודה אשכנז בית כנסת המרכזי
המייסדים 41 אבן יהודה חב"ד בית כנסת בית מנחם-חב"ד
המעפילים אבן יהודה אשכנז בית כנסת בית הכנסת
הנביאים 13 אבן יהודה תימן שאמי בית כנסת נווה צדק
העצמאות אבן יהודה ספרד בית כנסת דרוקר
קיבוץ גלויות אבן יהודה מרוקו בית כנסת בית יעקב