שאלוני הפניה 

  1. שאלון הפניה של תלמיד הלומד בגן רגיל או מיוחד לוועדות שילוב/השמה 
  2. שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה רגילה לוועדת שילוב בית ספרית 
  3. שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה רגילה לוועדת השמה 
  4. שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה לחינוך מיוחד בבית-ספר לחינוך רגיל או בבית-ספר לחינוך מיוחד לוועדת השמה 
  5. תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב/השמה לתלמידי גן לקויי שמיעה 
  6. תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב/השמה לתלמידי יסודי ועל יסודי לקויי שמיעה 

 

תקנות החינוך המיוחד לרישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדת השמה, התשס"ו-2005 (קובץ תקנות 6436) 

  1. טופס בקשת הורים להשמת ילדם במוסד לחינוך מיוחד (על פי תקנה 3א) 
  2. טופס טיפול בבקשת ההורים להשמת ילדם במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדת השמה