כלבים - חובה להביא כל כלב החל מגיל שלושה חודשים לחיסון נגד מחלת הכלבת. יש לחזור על החיסון אחת לשנה. בנוסף, יש להקפיד על סימון הכלב בשבב אלקטרוני, והוצאת רישיון להחזקת הכלב מאת המועצה המקומית בה מתגורר הכלב.
חתולים וחמוסים - מומלץ לחסן אחת לשנה.

בכל מקרה של חשד לכלבים משוטטים או חיות בר כגון שועלים או תנים, בתחום הישוב יש להודיע למחלקה הווטרינרית הרשותית. 
בכל מקרה של פגיעת בעל חיים באדם יש לקחת את הנשוך לבדיקה ודיווח אל לשכת הבריאות בנתניה ברחוב ויצמן 23 טלפון : 09-8300111.
על הבעלים של הכלב או החתול שנשכו או שרטו אדם מוטלת החובה בחוק להסגירם בעצמם לתחנת הסגר(כלבייה) מאושרת להסגר בעלי חיים נושכים וזאת תוך 24 שעות , לצורך תצפית כלבת למשך 10 ימים, גם אם בעל החיים מחוסן כחוק נגד כלבת.
 

הכלבייה האזורית ממוקמת בבית יצחק – טלפון : 09-8322275 , 050-8100070